چرا به وب سایت نیاز داریم؟
چرا به وب سایت نیاز داریم؟
قبل از انکه به دلایل نیاز داشتن به یک وبسایت بپردازیم، بهتر است با این سوال شروع کنیم «وبسایت چیست؟» تا درک بهتری از اهمیت داشتن وبسایت داشته باشیم.   وبسایت چیست؟ وب سایت اصطلاحا به مکانی در اینترنت گفته می شود، که یک صفحه یا تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده ...