«برندینگ» یا «برندسازی» چیست؟
«برندینگ» یا «برندسازی» چیست؟
«برندینگ» یا «برندسازی» چیست؟ برای پاسخ به پرسش «برندینگ یا برندسازی چیست؟» بهتر است، از اول به «برند چیست؟» پاسخ دهیم.   برند چیست؟ برند شما همان چیزی است که دیگران وقتی در اتاق نیستید، درباره شما می میگویند. در واقع برند هویت شماست که در راستای معرفی محصول و خدمات شما به وجود می ...