دامنه یا دامین چیست؟
دامنه یا دامین چیست؟
  دامنه همان آدرسی هست که شما با وارد کردن آن در مرورگرتان وارد یک سایت می شوید مثل www.google.com  به عبارت دیگر Domain Name System یا DNS  سیستمی است، که نام یک دامنه را به آدرس IP سرور میزبان آن دامنه تبدیل می کند. تقریبا چیزی شبیه به شماره تماس بین المللی، سیستم نام ...