دیجیتال مارکتینگ چیست؟
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
در دنیایی که هر روز فضای مجازی کاربردی تر می شود، کسب و کار ها هم باید در این فضا سهمی داشته باشند و بتوانند بازازیابی، جذب مخاطب و در نهایت فروش خدمات و محصولات داشته باشند. مفهوم دیجیتال مارکتینگ از توضیحات بالا شکل می گیرد. نیل پتل (Nail patel) دیجیتال مارکر معروف اینگونه پاسخ ...