عنوان پروژه: کات مدیا

تیم اجرایی
مسعود عالم زاده
طراحی رابط کاربری
آروین لری پور
توسعه وبسایت - مدیریت فنی صفحه