عنوان پروژه: بانک اطلاعات صنعت ساختمان

دسترسی به پروژه
تیم اجرایی
آروین لری پور
توسعه دهنده ارشد
آریا زرندی
توسعه دهنده موبایل
مسعود عالم زاده
طراحی رابط کاربری