درباره ما

آروین لری پور

آروین لری پور

مدیر عامل
مسعود عالم زاده

مسعود عالم زاده

طراح رابط کاربری

آریا زرندی

برنامه نویس ارشد

فرجاد منصوری

دیجیتال مارکتینگ